Kezdőlap

Lukács Jenő (Szombathely, 1906. aug. 14.Washington, USA, 1987. dec. 16.): matematikus, egyetemi tanár. Matematikát, fizikát és filozófiát tanult a bécsi egy.-en, ahol 1929-ben doktori oklevelet szerzett. A bécsi műegy.-en is tanult. Az 1930-as évek elején a Riemann-terek kérdésével és geometriai problémákkal több publikációjában foglalkozott. 1931-ben biztosítástechnikai államvizsgát tett. 1929-31-ben középisk. tanár Bécsben. 1931-től biztosítási matematikus a Phönix Biztosítótárs.-nál. A Phönix összeomlása után más biztosítóknál működött. Az Anschluss után, 1939. febr.-ban az USA-ba emigrált. 1939-től a Columbia Egy.-en matematikai statisztikát hallgatott. 1945-ig egyidejűleg több high schoolban és college-ben matematikát tanított. 1945-48-ban a cincinnati egy.-en matematikát oktatott. 1948-53-ban Kaliforniában a tengerészetnél, majd a washingtoni National Bureau of Standardsnél működött mint matematikai statisztikus. 1953-ban az Office of Naval Research statisztikai részlegének ig.-ja lett. 1955-től a washingtoni Amerikai Kat. Egy. professzora, ahol nyugalomba vonulásáig (1972) tanított. Az egy.-en 1959-ben önálló statisztikai laboratóriumot alapított, melynek ig.-ja lett. 1962-63-ban a bécsi egy. vendégprofesszora. 1972-76-ban az ohiói Bowling Green State University professzora. 1975-77-ben a bécsi műegy. vendégtanára. 1979-80-ban ismét a washingtoni Kat. Egy. tanára volt. Fő kutatási területe a Fourier-transzformációk. – F. m. Characteristic functions (London, 1960; átdolg. kiad. franciául, Párizs, 1964); Applications of characteristic functions (R. G. Lahaval, London, 1964); Stochastic convergence (Boston, 1968; New York-London, 1975); Probability and mathematical statistics. An introduction (New York-London, 1972); Developments in characteristic function theory (London, 1983). – Irod. Leopold Schmetterer: Eugen L. (Osterreichische Akademie der Wissenschaften. Almanach 1987/88. Wien, 1988).