Kezdőlap

Lukács József (Bp., 1922. dec. 16.Bp., 1987. jan. 6.): filozófus, egyetemi tanár az MTA tagja (l. 1978, r. 1983). Felsőkereskedelmi isk.-ban szerezte érettségijét, majd textiltervezést tanult. 1943-44-ben munkaszolgálatot teljesített. 1945-től a MADISZ orsz., majd bp.-i központjában dolgozott, továbbá részt vett az Ifjúság c. lap megindításában. 1947-től a MEFESZ propaganda osztályának titkára, 1948-tól a Fiatal Magyarország szerkesztője, azután a MEFESZ nevelési osztályának vezetője. Időközben hat szemesztert végzett az Orvostudományi Egy.-en. 1949-ben öthónapos filozófiai szakosított pártiskolát végzett, majd a Népművelési Min. Irodalmi Főosztályára került. 1951-től a Természet és Technika c. lapot szerkesztette. 1952-53-ban a Külügymin. tájékoztatási főosztályának rádiócsoportját vezette. Innen került a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulathoz (TIT), ahol a sajtócsoportot, majd a politikai, végül a filozófiai szakosztályt vezette titkárként. 1958-tól a Valóság, majd a Világosság (1959) felelős szerkesztője, 1967-től főszerkesztője. 1959-től az ELTE filozófiai tanszékén adjunktus, később a valláskritikai kutatócsoport vezetője. 1973-tól tanszékvezető tanár, 1978-tól az MTA Filozófiai Intézetének ig.-ja volt. 1963-ban Rózsa Ferenc-díjat, 1974-ben Istenek útjai c. könyvéért Akadémiai Díjat kapott. – F. m. Bevezetés a valláskritikába (Gecse Gusztávval, Pogány Róberttel, Bp., 1970); Igent mondani az emberre (valláselméleti, valláskritikai tanulmányok, Bp., 1973); Istenek útjai. A kereszténység előzményeinek tipológiájához (Bp., 1973, 1974, 1979; németül: Bp., 1978; oroszul: Moszkva, 1984); Történelem, filozófia, vallásosság (tanulmányok, Bp., 1979); Eszmék és választások (Bp. 1983); A mítosz ideje (Bp., 1985); A párbeszéd néhány kérdése és az erkölcs (Bp., 1987); Vallás és vallásosság a mai Magyarországon. A hazai tudományos kutatások néhány eredménye (Bp., 1987). – Irod. Társadalom és az erkölcsi értékek (Világosság, 1986. 12. sz.); Lendvai L. Ferenc: L. J. (Magy. Filoz. Szle, 1987. 1. sz.); Megemlékezések L. J.-ről (Világosság, 1987. 2. sz.); Jánossy Imre: In memoriam L. J. (Theol. Szle, 1987. 2. sz.); Szentágothai János: L. J. 1922-1987 (Magy. Tud., 1987. 5. sz.); Németh Zsuzsa: L. J. műveinek bibliográfiája (Világosság, 1987. 12. sz.); Valláskutatók. Tudományos emlékülés L. J. tiszteletére (Világosság, 1989. 6. sz.).