Kezdőlap

Lunkányi János; Liebenberg (Kecskemét, 1775. júl. 14.Sopron, 1853. aug. 27.): Széchenyi István nevelője. A pesti egy. bölcsészkarán 1795-ben természettudományi tanulmányokat végzett. 1797-ig az orvosi karon tanult tovább. 1797-ben bölcsészeti doktorrá avatták. Folyamatban volt az egy.-en tanársegédi kinevezése Pasquich János csillagász professzor mellé, amikor gr. Széchényi Ferenc megbízta István fia nevelésével. 1798-tól 1809-ig nevelő, 1809-től Széchényi Ferenc titkára. 1814-től Széchenyi István csokonyai birtokának felügyelője, majd összes birtokainak jószágkormányzója élete végéig. – Irod. Darvas István: Adalékok L. J. életrajzához (Soproni Szle, 1956. 3. sz.); Tilkovszky Lóránt: L. arcképéhez (Soproni Szle, 1959. 4. sz.).