Kezdőlap

Lutter Nándor Ferdinánd (Bér, 1820. szept. 3.Bp., 1891. dec. 30.): pedagógus, matematikus, az MTA l. tagja (1859). 1836-ban belépett a kegyes tanítórendbe. Matematikai, történeti, irodalmi, majd biológiai tanulmányokat folytatott. Vidéki tanárkodás után 1848-ban Budán ginm. tanár. Mint nemzetőr részt vett a szabadságharcban; emiatt a tanítástól el is tiltották a világosi fegyverletétel után. Egy ideig nevelő volt, 1852-től Selmecbányán tanár, 1858-tól Pesten, 1861-től Budán főgimn. ig., egyúttal a bp.-i tankerület vezetője, 1884-től a bp.-i tankerület első főig.-ja. Az Orsz. Közoktatási Tanács állandó tagjaként részt vett közoktatásunk újjászervezésében. Nagy része volt az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület megalapításában, amelynek első elnöke lett. 1882-ben a Közoktatás c. lap szerk.-je. Cikkei a középisk. oktatás módszertani kérdéseivel, a tanügyigazgatással foglalkoznak. Számos tankönyvet szerk. Logaritmuskönyvét sokáig használták. – F. m. Öt számjegyű sorszámi és szögmértani táblák (Pest, 1863); A felsőbb mennyiségtan elemei (Pest, 1865). – Irod. L. N. (Akad. Ért. 1892); Takács Sándor: A budapesti piarista collegium története (Bp., 1895); Öveges József: L. N. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György, Bp., 1942.)