Kezdőlap

Lutter Tibor (Bp., 1910. aug. 15.Bp., 1960. jún. 9.): irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora (1954). A bp.-i egy.-en tanári (1933) és bölcsészdoktori diplomát szerzett (1936). 1933-tól bp.-i felsőkereskedelmi isk., majd a Német Birodalmi Iskola tanára volt. 1944 végén részt vett az ellenállási mozgalomban. 1946-tól mint megbízott előadó a szegedi egy.-en működött. 1948 – 50-ben főisk. rk. tanár, az Eötvös-kollégium ig.-ja. 1949-ben a debreceni egy.-en magántanári képesítést nyert. 1949- től haláláig intézeti tanár, 1952-től docens a bp.-i tudományegy.-en. Közben néhány évig egyúttal az Idegen Nyelvek Főiskolája angol tanszékének vezetője. Munkássága főként az angol irodalom kérdéseihez kapcsolódott. Szerk.-je volt a Világirodalmi Antológiának (Bp., 1960). – F. m. Az újabb angol irodalom nagy kérdőjele: James Joyce (Bp., 1935); Dráma és valóság (Acta Universitatis Szegediensis, 1947); G. B. Shaw (Bp., 1952); Jonathan Swift (Bp., 1954); John Milton, az angol polgári forradalom költője (Bp., 1956); James Joyce (Bp., 1959). – Irod. Bóka László: Búcsú L. T.-tól (Élet és Irod. 1960. 25. sz.).