Kezdőlap

M. Pogány Béla (Bp., 1896. jan. 27.New York, 1962. máj. 27.): író, kritikus. A bp.-i tudományegy.-en 1922-ben m.-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1923-tól Párizsban élt, egy ideig a Sorbonne-ra járt. Részt vett Gara Lászlóval a modern m. irodalmat népszerűsítő antológia szerk.-ben. 1927-ben hazatért. Kritikái jelentek meg a Nyugatban, a Századunkban, a Gondolatban. Regényeket és elbeszéléseket írt. 1938-ban az USA-ba emigrált. New Yorkban a m. baloldali lapok munkatársa volt (Magyar Jövő, Amerikai Magyar Szó). – M. Fel a porból (r., Bp., 1929); Koldusok a Szajna-parton (r., Bp., 1932); Tegnap és ma. Elbeszélések a magyar nép életéből (összeáll. és bev., New York, 1955).