Kezdőlap

M. Rásky Klára (Szombathely, 1908. márc. 18.Bp., 1971. szept. 14.): paleobotanikus, a biológiai tudományok kandidátusa (1952). A bp.-i tudományegy.-en tanári oklevelet szerzett (1931). 1931-től tanított, majd 1938-ban doktorált és a Természettudományi Múz. Növénytárában muzeológus volt; a paleobotanikai gyűjtemény kezelője. 1940-ben tanulmányutat tett Németo.-ban, ahol elkezdte a Chara-fajok kutatását. 1951-től a bp.-i Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) egy.-i docens, 1961-től 1965-ig, nyugdíjazásáig a paleobotanikai csoport vezetője is volt. Több tudományos kongresszuson vett részt (Mexiko, 1955; Kanada, 1959); az utrechti, hannoveri és indiai tudományos társ.-ok tagjává választották. Chara-kutatásai mellett tanulmányozta a hazai virágos tercier flórát, gazdagította a múz. gyűjteményét. Új kutatásokat végzett (Kiscell, Martinovics-hegy, Érd, Dudar, Pécs, Salgótarján, Tállya, Ipolytarnóc). Több fosszilis növényt neveztek el róla. Számos publikációja jelent meg. – F. m. Fossile Charaphyten-Früchte aus Ungarn (Bp., 1945). – Irod. Szujkó–Lacza: In memoriam Dr. K. R., 1908–1971 (Annales Mus.-Nat. Hung., 1973. 11-13. sz.).