Kezdőlap

Macedóniai László (? , 1480Bécs, 1536. márc. 30. előtt): püspök, humanista. Baranya, Csanád és Krassó vm.-ben birtokos nemes családból származott. Az udvari párt embereként a kir. tanács tagja, 1520 előtt pécsi prépost. 1520-ban Varsóban ő kötötte meg a Báthori István nádor és Zsófia mazóviai hercegnő közti házasságot. 1520-tól 1526-ig szerémi püspök. 1522-ben a nürnbergi birodalmi gyűlésre kiküldött követség tagjaként nagy beszédet mondott s azt kinyomatta. Kedvelt volt humanista körökben, 1517-ben Hagymási Bálint neki ajánlotta műve (Opusculom) bevezetését, jó barátság fűzte Oláh Miklóshoz. 1526-ban Brodarics István javára kénytelen volt a szerémi püspökségről lemondani, 1526 – 27-ben ismét pécsi prépost. Mohács után (a csata előtt II. Lajos visszaküldte Budára) Ferdinánd pártjához csatlakozott, 1527-ben váradi püspökké nevezték ki, de a püspökséget nem foglalhatta el. Anyagi nehézségek közt élt Bécsben, s helyzetén az sem segített, hogy a Trencsén vm.-i Illava uradalmát kapta kir. adományként. – Irod. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története (I. Nagyvárad, 1883); K. Obermayer Erzsébet – Horváth István Károly: M. L. Egy humanista élete és működése a Mohács körüli évtizedekben (Századok, 1959).