Kezdőlap

Macskási Boldizsár (?1700 körül): főispán, katona és diplomata. Erdélybe szakadt főrendű család sarja. 1680-tól Belső-Szolnok vm. főispánja, majd több alkalommal Apafi követe a császárnál és császári generálisoknál. 1688-tól a császáriak oldalán harcoló egyik erdélyi csapattest parananoka. 1691-ben Thököly ellen harcolt. Utóbb Thökölyvel való titkos kapcsolataiért hűtlenségi perbe fogták, de 1696-ban fölmentették.