Kezdőlap

Madách Gáspár (? , 1590 körül? , 1647): költő. Előbb szolgabíró, majd táblabíró, 1617 – 46-ban alispán Nógrád vm.-ben. Rokonságban állt Rimay Jánossal, akinek verseit – abból a célból, hogy majd kiadja – le is másolta. Verseinek egy részét az Irodalomtörténeti Közlemények 1901-i évfolyamában, más részüket – tévesen Rimaynak tulajdonítva – a Rimay János munkái (Bp., 1904) c. kiadványban adta ki Radvánszky Béla.