Kezdőlap

Madács Péter (Veszverés, 1729. febr. 28.Rimaszombat, 1805. nov. 20.): orvos. Jobbágycsaládból származott. Debrecenben Hatvani István professzor tanítványa volt. 1754-ben kiment Boroszlóba, ahol mint gyógyszerészsegéd dolgozott s közben folytatta orvosi tanulmányait. Az osztrák-porosz háború miatt Halléba, majd Wittenbergbe menekült s ott 1757-ben beiratkozott az egy.-re. 1762-ben a wittenbergi bonctani múz. őre lett. 1765-ben , visszatért Boroszlóba, onnan pedig Mo.-ra. Mivel apja kiutasította, újra külföldre távozott: Lipcsébe, Wittenbergbe, aztán Berlinbe. 1771-ben, megszerezvén orvosi oklevelét, visszajött Mo.-ra és elnyerte Liptó vm. tisztiorvosi állását. 1774-ben a nagyszombati orvosi egy.-en újabb szigorlattal honosíttatta orvosi oklevelét. 1776-ban Kishont vm. hívta meg orvosának. – M. De modo regenerationis vasorum… (Wittenberg, 1770). – Irod. Csillag István: Adatok M. P. jobbágy-orvos életrajzához (Orv. Hetil. 1964. 2. sz.).