Kezdőlap

Madarász Gyula (Pest, 1858. máj. 3.Bp., 1931. dec. 29.): ornitológus, festő és rajzoló. Bölcsészdoktori oklevelet 1880-ban szerzett a bp.-i egy-en. Utána az MNM Állattárához került, ahol utóbb a madárgyűjtemény ig. őre lett. Elsősorban a madarak tanulmányozásával foglalkozott. E célból beutazta egész Mo.-ot, járt Ny-Európában, Ázsiában, Afrikában és Amerikában is, 1896 – 97-ben a kormány megbízásából Indiában és Ceylonban végzett zoológiai, de főleg ornitológiai kutatásokat és gyűjtést, 1911 – 12-ben pedig Egyiptomban, Núbiában és Szudánban. A Fertő-tó mellett madárvonulási megfigyeléseket végzett. Eredményeit hazai és külföldi szaklapokban tette közzé. 1884-től 1887-ig (megszűnéséig) szerk. és kiadta a Zeitschrift für die gesamte Ornithologie c. folyóiratot. Művészeti tanulmányait Ligeti Antalnál végezte. Tájakat és madarakat ábrázoló képeit a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban állította ki. – F. m. Rendszeres névsora a magyarországi madaraknak és az ezekre vonatkozó irodalom (Bp., 1881); Fenichel Sámuel ornitológiai gyűjtése az új guineai Finisterre hegységben (Bp., 1894); Ceyloni gyűjtésem madártani eredményei (Term.- rajzi Füz. 1897); Magyarország madarai (Bp., 1899 – 1903, saját illusztrációval). – Irod. M. Gy. (Term. Tud. Társ. Évk.-ve, 1940.)