Kezdőlap

Madarász László (Pozsony, 1916. szept. 9.Kecskemét, 1974. aug. 16.): pedagógus. Nagymegyeren, Kassán és Pozsonyban az egy. bölcsészeti karán végezte tanulmányait, tanári oklevelet szerzett (1938). 1938-tól 1944-ig a losonci Kármán József Gimn.-ban, majd a miskolci Lévay József Gimn.-ban volt tanár. Rövid ideig Bp.-en a Vallás- és Közoktatásügyi Min. előadója. 1948-tól Kecskeméten vezető közigazgatási állásokat töltött be. 1951-től a Katona József Gimn. tanára, majd ig.-ja. 1956-tól 1957-ig a Tudományos Ismeretterjesztő Társ. (TIT) megyei titkára tisztségét töltötte be, 1957-től a Bács-Kiskun m.-i Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökh.-e s az MSZMP m.-i bizottságának tagja volt. – Irod. M. L. (Petőfi Népe, 1974. aug. 18.).