Kezdőlap

Máday Izidor (Pest, 1839. júl. 26.Bp., 1925. ápr. 3.): közgazdasági író. A magyaróvári gazdasági tanintézetben tanult. Utána gazdasági gyakornok, majd számtartó vidéken. 1869-től 1904-ig a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi min.-ban működött. 1870-ben a Közgazdasági Közlönyt, 1873-ban a Földmívelési Érdekeink és a Falusi Gazda c. szaklapokat, 1880-ban a Magyar Föld c. gazdasági napilapot alapította és szerk. 1899-ben nemességet kapott. – F. m. Jelentés és javaslat egy országos gazdasági múzeum célszerű szervezése tárgyában (Pest, 1871); Adatok a gazdasági szakoktatás szervezésének kérdéséhez Magyarországon (Pest, 1872); Szarvasmarhatenyésztésünk emelésének eszközeiről (Bp., 1874); A szőlők veszedelme (Bp., 1876); A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium intézeteinek és közegeinek kiállítása a mezőgazdasági csarnokban (Bp., 1885); Adatok az alkoholizmus kérdésének ismertetéséhez (Bp., 1905); Az állatvédelemről (Bp., 1907); Madárvédelmi törekvések Magyarországban (Chernel Istvánnal, Bp., 1911); Bezerédj Pál emlékezete (Bp., 1919). – Irod. M. I. (Akad. Ért. 1883); Fabricius Endre: M. I. (Köztelek, 1925.)