Kezdőlap

Mády Gyula (Újpest, 1896. aug. 15.Bp., 1978. ápr. 30.): ref. lelkész, esperes. Iskoláit Újpesten, a teológiát 1914-18-ban Bp.-en végezte. 1918-1922 között hitoktató segédlelkész Újpesten és Pestszenterzsébeten. 1922-től a Rákospalota-újvárosi, 1926-tól az Újpest-belsővárosi egyházközség lelkésze. 1932-ben a szegedi egy. jogtudományi karán államtudományi doktorátust szerzett. 1955-től a Bp.-északi egyházmegye főjegyzője, 1962-től 1968-ig esperese, 1968-ban ment nyugdíjba. – Irod. Dr. M. Gy. felett (Szamosközi István ny. püspök temetési igehirdetéséből, Reformátusok Lapja, 1978).