Kezdőlap

Mády Lajos (Amac, 1848. aug. 5.Bp., 1918. jan. 1.): ref. esperes. Debrecenben végzett, majd Nagykárolyban volt segédlelkész. 1873-ban Újpesten tanító, 1895-től ref. lelkipásztor volt haláláig. Sokat tett Újpest egyházi, politikai, társadalmi és kulturális életének megszervezése ügyében. Elemi isk.-t, polgári isk.-t, iparostanoncisk.-t szervezett, egyik alapítója volt az újpesti főgimn.-nak. 1902-től esperes. – Irod. Pruzsinszky Pál: Litteráti M. L. emlékezete (Debrecen, 1918).