Kezdőlap

Madzsar Gusztáv (Szatmárnémeti, 1864. márc. 26.Bp., 1934. nov. 8.): irodalomtörténész. 1895-ben szerzett Bp.-en középisk. tanári oklevelet. 1903-tól a makói főgimn. ig.-ja, majd a Bp. vidéki tankerület főig.-ja volt. 1910-ben megindította az Irodalmi Segédkönyvek c. sorozatot. Angol, finn, francia, orosz fordításai jelentek meg. – F. m. Elbeszélések (Bp., 1890); Nevelőben (Bp., 1893); A magyar népköltés versalakjai (Bp., 1895); Letűnt idők (Bp., 1931). – Irod. Gulyás Pál: M. G. (Irod. tört. 1934.)