Kezdőlap

Magda Sándor (Iske, 1883. febr. 11.Sárospatak, 1962. okt. 15.): ref. püspök. Teológiai tanulmányait 1901-03-ban a kolozsvári, 1903-05-ben a sárospataki ref. teológiai akad.-n végezte. 1905-06-ban senior Sárospatakon; 1906-tól Balogiványiban, 1909-től Csicserben, 1934-től Nagykaposon lelkész. 1914-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett a bp.-i tudományegy.-en, 1914-15-ben külföldön tartózkodott, 1932-33-ban tanulmányutat tett Nagy-Britanniában. 1934-39-ben a szlovenszkói tiszáninneni egyházkerület püspöke. 1925-34-ben szerk. a Református Egyház és Iskola c. lapot. – F. m. A magyar egyetemes filozófia (Ungvár, 1914).