Kezdőlap

Magdics Gáspár István (Ráckeve, 1866. dec. 8.Bp., 1935. jún. 26.): ciszterci szerzetes tanár. 1884-ben lépett a rendbe, 1891-ben pappá szentelték. 1891-92-ben Egerben, 1892-től Pécsett, 1912-től Székesfehérvárott, 1917-től élete végéig Budán a rend gimn.-aiban a mennyiségtant és a fizikát tanította. A kor liberális gondolkodású szerzetes tanárai között első volt, aki a tanítást apostoli munkának tekintette; tantárgyával, fizikai kísérleteivel természetfeletti hitre akart nevelni. A tudománynál többre tartotta az önnevelést, a jellemet. A legkiválóbb fizikusok műveiből merítve írta tanulmányait. – M. A természettudományok útjai Istenhez (Bp., 1932).