Kezdőlap

Mágóchy Gáspár ( ?? , 1586 vége v. 1587 eleje): felvidéki nagybirtokos főnemes. 1554-től Gyula vára kapitánya. 1562-ben török fogságba esett s csak nagy váltságdíjjal szabadult. 1563. dec.-től Eger vára kapitánya, egyben Heves és Külső-Szolnok vm. főispánja. 1574-től Bereg, 1579-től Torna vm. főispánja.