Kezdőlap

Magyar Mihály, Michael Pannonius (?Párizs, 1444): pálos szerzetes, hitszónok. Párizsban végezte teológiai tanulmányait, ott nyert doktori oklevelet is. Hazatérve a pálosok budai rendházában kapott alkalmazást. I. Ulászló kir. jelenlétében Budán nyilvános teológiai disputában ő kerekedett felül, s ez megnyitotta előtte a kir. udvar kapuját. Később összekülönbözött a rend vezetőivel, újból kiment Párizsba s ott halt meg. Latin nyelvű munkái elvesztek.