Kezdőlap

Magyar Pál, Paulus de Hungaria (13. sz.): domonkos rendi szerzetes, hittérítő. Magyar nemesi szülőktől származott. Tanulmányait a bolognai egy.-en fejezte be, ahol 1221-ben már az egyházjog tanára volt. Bolognában belépett az akkor alakuló domonkos rendbe, aztán visszatért Mo.-ra, hogy itthon szervezzen és alapítson rendházakat. Missziós munkájának legnagyobb sikere a kunok megtérítése volt. 1241-ben a tatárok betörésekor vértanúhalált szenvedett. – Irod. Pfeiffer Nikolaus: Die Ungarische Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung 1221. bis zur Tataren verwüstung 1241/42 (Zürich, 1913); Horváth Sándor: A Sz. Domonkos-rend múltjából és jelenéből (Bp., 1916).