Kezdőlap

Magyari István (?Sárvár, 1605): ev. prédikátor, a hitvitairodalom jelentős alakja. Wittenbergben tanult. 1599-től Nádasdy Ferenc udvari papja Sárvárt, 1600-tól sárvári esperes. Az országokban valo soc romlasoknac okairol (1602, új kiadása, Bp., 1911) c. munkájában Aventinus, Erasmus szövegeinek felhasználásával Mo. pusztulását protestáns teológiai szempontból magyarázza (a katolikusok az okai), emellett a hadviselő felek népnyúzása elleni panaszoknak, a kimerültségnek, békevágynak ad hangot. E munka, amelyre Pázmány Péter válaszolt, indította el a mo.-i hitvitairodalmat. – Irod. Kovács Géza: M. I. (Ungvár, 1902); Dézsi Lajos: Adatok a mértékes verselés történetéhez (M. I. versei, Bp., 1904); Turóczi Trostler József: Az országokban való sok romlásoknak okairól (Bp., 1930).