Kezdőlap

Magyi Sebestyén (15. sz. másodikfele? , 1522 után): humanista. ~ Pál alnádor fia. Krakkóban és Bolognában végzett tanulmányai után Nagyszőllősön plébános, 1516- tól 1522-ig váradi kanonok. Egyik kiadója volt Janus Pannonius műveinek (Bologna, 1513); kiadását Szatmári Györgynek ajánlotta. – M. De vitae humanae vicissitudinibus (beszéd, Köln, 1521). – Irod. Gerézdi Rabán: Bologna és a magyar humanizmus (Irod. tört. 1940); Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955).