Kezdőlap

Mailand Oszkár (Algyógy, 1858. jún. 29.Déva, 1924. nov. 30.): etnográfus. Kolozsvárt végzett tanulmányai után 1884-től Déván a m. nyelv és irodalom tanára. A Kisfaludy Társ. megbízásából a román folklórt, ill. a román-magyar paraszti együttélés kérdéseit vizsgálta. – F. m. Az oláh népköltészet fő jellemvonásai (A Kisfaludy-Társ. Évl. 1890); Újabb adatok az oláh nép költészetéhez (A Kisfaludy-Társ. Évl. 1891); Székelyföldi gyűjtés (Magy. Népköltési Gyűjt. Bp., 1905).