Kezdőlap

Mailáth Antal, gróf, Majláth (Buda, 1801. febr. 22.Bécs, 1873. máj. 14.): főkancellár. ~ János gr. öccse. Jogi tanulmányok után 1817-ben Győr vm.-i aljegyző, 1823-ban a fiumei kormányzóság titkára, 1829-ben helytartótanácsi consiliarius. 1830-ban kinevezték zempléni főispánnak. 1832-ben udvari referendárius, a következő évben alkancellár, 1840 től 1844-ig főkancellár. Konzervatív felfogású. 1844-ben a liberális ellenzék támadásainak hatására lemondott. Az 1848., 1865., 1869 – 72. évi ogy.-eken mint a főrendiház tagja tevékenyen részt vett. Titkos tanácsos és kamarás, 1872-től tárnokmester. Birtokán magánkórházat állított fel. – M. Assertiones ex universa philosophin… (Pestini, 1817). – Irod. Vereby Soma: Magyar mágnások életrajzai és arcképei (Pest, 1865).