Kezdőlap

Mailáth János, gróf (Pest, 1786. okt. 5.Starnberg, Bajoro., 1855. jan. 3.): író, publicista. ~ Antal gr. bátyja. Bölcsészetet és jogot végzett. 1808-ban Bécsben a kancellária fogalmazója, majd titkára lett. Az Aurora munkatársa volt. 1839-től 1848-ig szerk. a német nyelvű Iris c. zsebkönyvet. A bécsi udvar híve volt. Pest vm. gyűlésein konzervatív szellemben Kossuth ellen lépett fel. Anyagi zavarokba keveredett, és hogy ezektől szabaduljon, a bécsi rendőrség szolgálatába állott, irodalmi és politikai kapcsolatait felhasználta információk szerzésére. Verseket és történelmi tanulmányokat írt, nagyrészt német nyelven. Németre fordította Kisfaludy Sándor válogatott verseit (1829), Eötvös József A falu jegyzője c. regényét (1846). 1848-ban Bajoro.-ba költözött. Lányával együtt öngyilkos lett. – F. m. Gedichte (Bécs, 1824); Magyarische Sagen und Märchen (Brünn, 1825); Magyarische Gedichte (24 m. költő 150 versének fordítása a m. költészet történetének legelső összefoglalásával, Stuttgart-Tübingen, 1825); Geschichte der Magyaren (I – V., Wien, 1828 – 1831); Der ungarische Reichstag von 1830 (Pest, 1831); Geschichte des österreichischen Kaiserstaates (I – III., Hamburg, 1834 – 1842). – Irod. Várady Zoltán: Gr. M. J. szerepe a magyar irodalomban (Máramarossziget, 1911); Kolos István: M. J. gróf 1786 – 1855 (Bp., 1938): Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom (Bp., 1941).