Kezdőlap

Majer István (Mocsonok, 1813. aug. 15.Esztergom, 1893. nov. 21.): egyházi, pedagógiai, népszerűsítő író, grafikus. 1834-ig bölcseleti és teológiai tanulmányokat folytatott Nagyszombatban, ahol négy társával együtt m. nyelvgyakorló egyesületet alapított. 1836-ban pappá szentelték. 1842-ben esztergomi tanítóképző intézeti tanár, 1849 – 51-ben a pesti egy.-en a pedagógia h. tanára. 1857-ben kürti plébános, 1866-ban esztergomi kanonok, majd c, püspök. Az első pesti bölcsőde megalapítója. 1885-től főrendiházi tag. Számos rézmetszetet készített. Népdalokat, tájszavakat, szójárásokat gyűjtött. Az István bácsi naptárát alapította és 1856-tól 1870- ig szerk. – F. m. Népneveléstan (Buda, 1844); Színdarabok az ifjúság számára (Pest, 1846); A rézmetszetnek műtana (Buda, 1847); Egészségtan a nép számára (Esztergom, 1847); A magyar képezdék reformja (Esztergom, 1848); Népszerű egyházi beszédek (I – II., Pest, 1849 – 51); Milyen legyen a néptanoda? (Udvard, 1858); Ezer műkereszt (Bp., 1884).