Kezdőlap

Majer István (Vác, 1887. júl. 22.Bp., 1953. nov. 5.): geológus, paleontológus. 1928-ban szerzett bölcsészdoktori diplomát a bp.-i tudományegy.-en. Pályája elején Lőrenthey Imre őslénytani intézetében gyakornok, majd tanársegéd. Később Papp Károly mellett adjunktus 1942-ig. 1942 után a Földtani Intézet külső munkatársa; 1951-től haláláig a Földmérő és Talajvizsgáló Iroda vízföldtani osztályán dolgozott. Kiadta a Palaeontologica Hungarica köteteit. – F. m. A Börzsönyi hegység északi részének üledékes képződményei (Földt. Közl. 1915); Felső-kréta Dinosaurus nyomok a Kosdi eocén széntelep feküjében (Földt. Közl. 1921/22); Atavisztikus vonások a szeletai barlangi medve fogazatán (Földtani Közl. 1926). – Irod. Jakucs László.. né: M. I. (Földt. Közl. 1954.)