Kezdőlap

Majláth Béla (Liptóandrásfalva, 1831. jún. 18.Bp., 1900. márc. 23.): történész, régész, az MTA l. tagja (1880). Mint önkéntes vett részt a szabadságharcban. Utána elfogták, de megmenekült. 1853-tól a pesti egy.-en mérnöki tanulmányait végezte, majd visszatért. szülőfalujába, ahol 1867-ig gazdálkodott. 1867-től Liptó vm. főjegyzője, 1875-től alispánja. 1879-ben az OSZK őre lett és Bp.-re költözött. Széles körű történetirodalmi munkásságot fejtett ki. – F. m. Az 1642. szőnyi békekötés története (külön okmánytárral, Bp., 1885); Budapest történetének irodalma 1493 – 1700 (Bp., 1886); Maylád István 1502 – 1550. (Magy. Tört. Életr. Bp., 1889). – Irod. M. B. (nekrológ, Századok, 1900).