Kezdőlap

Majthényi Flóra (Novák, 1837. júl. 28.Bp., 1915. máj. 18.): költő. A versírásra Szemere Pál buzdította. 1856-ban férjhez ment Tóth Kálmán költőhöz, akitől 1868-ban elvált. Két egyfelvonásos vígjátékát (Az uram nem szeret és A nők hibája ) 1864-ben mutatta be a Nemzeti Színház. 1886-tól külföldön, Spanyolo.-ban, majd Algírban élt. 1908-ban tért vissza Bp.-re. Elborult aggyal a lipótmezei tébolydában halt meg. – F. m. Flóra 50 költeménye (Pest, 1858); Flóra dalai (Pest, 1860); A jó gyermekek könyve (Pest, 1867); Elégiák kis fiamhoz (Pest, 1868); Majthényi Flóra újabb költeményei (Bp., 1877). – Irod. Gyulai Pál: Írónőink (Kritikai dolgozatok, Bp., 1908); Török Sophie: Emlékezés egy régi írónőre (Nyugat, 1931); Mérei Sándor: M. F. (Kalangya. 1944.)