Kezdőlap

Makay Miklós (Orsova, 1905. okt. 8.Bp., 1977. febr. 17.): református lelkész, író. Tanulmányait a Bp.-i Ref. Teológián végezte. Ösztöndíjasként Strasbourgban, majd Montpellier-ben tanult tovább. Hazatérése után vidéken segédlelkész. 1931-ben Genfben a Gyakorlati Keresztyénség Nemzetközi Intézetében társadalomtudományi kérdésekkel foglalkozott. 1935–39-ben a mo.-i ökumenikus ifjúsági bizottság vezetője volt. Megszervezte Bp.-en a Duna-völgyi ökumenikus ifjúsági konferenciát. 1944-ben Debrecenben doktori címet nyert. 1951–52-ben a Ref. Egyház Zsinati Irodájának sajtóosztályán dolgozott; 1966-ig, nyugdíjba vonulásáig egyházközségi lelkész volt. Számos tanulmányban foglalkozott az ökumenikus mozgalommal, amelynek hazánkban első képviselői közé tartozott. – F. m. A gyakorlati keresztyénség világmozgalma (Ravasz László előszavával, Bp., 1932); A megújhódás útján (Bp., 1940); Ökumenikus kiskáté (Bp., 1941); Az ökumenikus gondolat és a magyar református gyülekezeti élet (disszertáció, Debrecen, 1944); Krisztus egyháza és a szociális kérdések (Bp., 1947). – Irod. Finta István: M. M. (Reformátusok Lapja, 1977. márc. 6.).