Kezdőlap

Maklári Lajos (Meczenzéf, 1912. szept. 12.Bp., 1977. aug. 13.): tanár, karnagy. 1928-ban a piarista rendbe lépett. 1937-ben pappá szentelték. A szegedi tudományegy.-en bölcsészdoktorátust szerzett (1940). 1945-ig Szegeden gimn.-i tanár, földrajzot, természetrajzot, vegytant tanított, közben kórusvezetéssel és énektanítással is megbízták. 1945-től a rend kecskeméti gimn.-ában, 1946-tól haláláig Bp.-en tanított. 1948-ban megalapította a Kalazanci Szent Péter-kórust, amelynek élete végéig vezetője maradt. Együttesével s az általa vezetett gimn.-i, valamint a Patrona Hungariae bp.-i r. k. leánygimn.-i énekkarral sok hangversenyt adott főként a főváros templomaiban. 1953-tól énekelt a Forrai Miklós vezette Budapesti Kórusban. Bemutatta Kodály Zoltán Sík Sándor Te Deuma c. vegyeskari alkotását. – M. Morfogenetikai vizsgálatok a magyarországi baritokon (doktori értekezés, Szeged, 1940).