Kezdőlap

Makó Pál (Jászapáti, 1723. júl. 9.Buda, 1793. aug. 18.): matematikus és fizikus, jezsuita tanár, utóbb világi pap és egyetemi tanár. Előbb Nagyszombatban, majd Bécsben tanított filozófiát, később a bécsi Theresianum matematika-, fizika- és mechanikatanára lett. 1777-től a budai, majd pesti egy. matematikai tanszékének tanára s a bölcsészeti kar ig.-ja. Mária Terézia oktatásügyi tanácsadójaként részt vett a Ratio Educationis (1777) kidolgozásában s a matematikus- és mérnökképzés korszerűsítésében. Korának egyik legkiválóbb m. matematikusa. De arithmeticis…c. művében már a differenciál- és integrálszámítást, a negyedfokú egyenletek Euler módszerével való megoldását, Descartes többszörös gyökök elméletét tárgyalja. Tankönyveit az ország határain túl is kiadták és használták. Fizikakönyve az első, a newtoni fizika alapján álló, korszerű hazai fizikatankönyv. Ugyancsak ő írta az első hazai villamosságtani monográfiát is (latin nyelven), mely utóbb (Révai Miklós fordításában) magyarul és németül is megjelent. – F. m. Compendiaria methaphysicae institutio… (Vindobonae, 1761, 1797 stb.); Compendiaria physicae institutio . .. (Vindobonae, 1762 – 1763, Venetiis, 1766 stb.); Compendiaria matheseos institutio … (Vindobonae, 1764, Venetiis, 1796 stb.); De arithmeticis et geometricis aequationum resolutionibus libri duo (Vindobonae, 1770); Dissertatio physica de natura et remediis fulminum (Goritiae, 1773, magyarul: A mennykőnek mivoltárul…Ford. Révai Miklós. Pozsony és Kassa, 1781). – Irod. Szily Kálmán: Magyar természettudósok száz évvel ezelőtt (MTA Évk. 1888); Sárközy Pál: Nagyszombati régi matematikusok (Pannonhalma, 1935); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. sz.-ban… (Bp., 1964); Kofler Károly – Vekerdi László: Fejezetek a matematika történetéből (Bp., 1964).