Kezdőlap

Makrai Benedek (1415. sz.): egyetemi tanár, filozófus. 1383-tól 1387-ig a prágai egy.-en folytatott tanulmányokat, ahol a bölcselet mesterévé, nyilvánították. 1390-ben a bécsi egy.-en tartott csillagászati előadásokat. 1398-ban Párizsban, 1401-ben Paduában nyert magisteri fokozatot a kánonjogból. 1403-ban az óbudai egy. tanáraként Zsigmond kir. ellen Nápolyi Lászlót támogatta és megszervezte a város védelmét. Zsigmond kir. Stibor vajdát küldte leverésére. Elfogták és börtönbe vetették. 1406-ban a párizsi egy. közbelépett érdekében és 1408-ban szabadon engedték. Zsigmond hű embere lett, akit 1413-ban Itáliába, majd Spanyolo.-ba, Franciao.-ba és Angliába is elkísért. – Irod. Fraknói Vilmos: Nyomozások egy középkori – magyar tudós életviszontagságainak felderítésére (Századok, 1894); Sörös Pongrác: M. B. (Századok, 1902).