Kezdőlap

Malán Mihály (Zólyom, 1900. szept. 16.Bp., 1968. okt. 13.): orvos, antropológus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora (1957). Orvosi és bölcsészeti tanulmányokat Bp.-en folytatott (1918–26), mindkét szakban doktorrá avatták. 1924–40-ben a bp.-i tudományegy. kórbonctani intézetében, valamint az embertani intézetben tanársegéd, majd adjunktus volt. 1932-ben megszervezte a Testnevelési Főisk.-n a sport-embertani laboratóriumot, amelyet 1940-ig vezetett. Közben 1937-ben egy.-i magántanárrá habilitálták, s 1937–38-ban E. Fischer mellett Berlin-Dahlemben volt ösztöndíjas. 1940–46-ban a kolozsvári tudományegy. embertani tanszékének ny. r. egy.-i tanára. 1946–48-ban a MNM embertani csoportját vezette. 1949–58-ban a Természettudományi Múz. Embertani Tárának tudományos munkatársa volt. 1950-től a debreceni tudományegy.-en megbízott előadóként, 1963-tól 1967-ig, nyugdíjazásáig kinevezett egy.-i tanárként antropológiát oktatott. Kutatási területe az antropológia és a humánbiológia szinte minden ágára kiterjedt. Kezdeményezte az Anthropológiai Közlemények c. folyóirat megindítását, melynek 15 évig szerk.-je, ill. szerk. bizottsági tagja volt. – F. m. Adatok a lengyeli őstelep neolith-kori lakóinak anthropológiájáról (Bp., 1929); Mindennapi testgyakorlás és testfejlődés (Bp., 1936); Az élő magyarság embertani kutatása (Bp., 1947); Ergebnisse der ethnisch-anthropologischen Forschungen des Ungarntums (Bp., 1961); Ikrek és ikerkutatás (Bp., 1962). – Irod. Eiben Ottó: M. M. (Testnevelési és Sport Szle, 1969. 3. sz.); Eiben Ottó: Prof. dr. M. M. in Memoriam, 1900-1968 (Aerztl. Jugendkunde, 1969. 1–2. sz.); Nemeskéri János: M. M. (Anthropológiai Közl., 1968. 3–4. sz.).