Kezdőlap

Maléter István (Pécs, 1870. ápr. 17.Eperjes, 1933. dec. 16 ): jogakadémiai tanár, író; publicista. Tanulmányait Bp.-en, Párizsban, Berlinben végezte. Kassán helyettes polgármesterré választották, 1910-től az eperjesi ev. jogak. tanára. 1916 – 17-ben az eperjesi kollégium ig.-ja. 1918-ban az eperjesi Nemzeti Tanács elnöke, a nemzetiségi egyenjogúsítás híve. 1918-tól nyugdíjazásáig (1922) a kassai m. nyelvű jogak. tanára. Több tanulmánya jelent meg a Huszadik Században. Publicisztikai munkásságot fejtett ki a csehszlovákiai m. napisajtóban. 1931-ben megalapította a Csehszlovákiai Magyar Tudományos Irodalmi és Művészeti Társaságot. 1933-ban a Magyar Figyelő c. folyóirat főszerk.-je. – F. m. A magyar történelmi osztályok és a nemzeti eszme (1911); A választói reform (1912); Az athéni demokrácia (1913); A magyar kisebbség problémája a Csehszlovák Köztársaságban (Magy: Figyelő, 1933). – Irod. Szalatnai Rezső: M: I. (Magy. Figyelő, 1934.)