Kezdőlap

Maliga Pál (Tótkomlós, 1913. máj. 10.Bp., 1987. febr. 16.): kertészmérnök, gyümölcsnemesítő, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1952). Kertészeti tanulmányait 1936-ban a Kertészeti Tanintézetben fejezte be. Később elvégezte a Felsőbb Szőlő és Borgazdasági Tanfolyamot, majd a műegy. mezőgazdasági karán szerzett oklevelet. 1946-ban doktorált az Agrártudományi Egy.-en. A Gyümölcstermelők Orsz. Egyesületének Zala m.-i intézője, majd a Bajai Kertészképző Isk. tanára, 1939-től a Kertészeti Egy. jogelődjei gyümölcstermesztési tanszékének oktatója. 1956-tól nyugdíjba vonulásáig a Kertészeti Kutató Intézetben folytatta országhatárunkon túl is ismert kutató-nemesítő munkáját. Az üzemi meggytermesztés kialakításának lehetőségeit kutatta és megoldásként új meggyfajtákat nemesített. Országosan elismert fajtái – Meteor, Favorit, Korai Pipacs meggy, Érdi jubileumi és Érdi bőtermő – közül az utóbbival világhírnévre tett szert. Ma a meggyeseink több mint egyharmada Érdi bőtermő. Munkásságát Entz Ferenc-emlékéremmel és a Kertészeti Egy. t. doktora címmel ismerték el. – F. m. Gyümölcstermesztés 2. (Okályi Ivánnal, Bp., 1956); Cseresznye- és meggytermesztés (Mohácsy Mátyással, Bp., 1956); A gyümölcsfák metszésének kézikönyve (Mohácsy Mátyással, Gyúró Pállal, Bp., 1968). – Irod. Apostol János: Dr. M. P. 1913-1987 (Kertészet és Szőlészet, 1987. 11. sz.); Probocskai Endre: Emlékezés Dr. M. P.-ra (Kertészmérnök, 1987. 3-6. sz.).