Kezdőlap

Málik József (Zilah, 1849. aug. 6.Sepsiszentgyörgy, 1901. márc. 11.): tanár, újságíró, szerkesztő. Tanult a bp.-i ref. teológián, hol 1872 – 1873-ban Ifjúsági Lapok címmel havi folyóiratot alapított és szerk. 1873-tól tanár a sepsiszentgyörgyi Ref. Székely Mikó Kollégiumban, utána ugyanott a leánypolgári ig.-ja. 1875-ben megalapította Sepsiszentgyörgyön a Székely Tanügy pedagógiai folyóiratot, mely egyik legelső vidéki pedagógiai lap volt. 1877- től szerk. a Nemere c. heti politikai lapot. 1882-ben megalapítója és haláláig főszerk -je volt a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzetnek. 1882-ben alapította a sepsiszentgyörgyi Jókai-nyomdát. – Irod. Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai (Sepsiszentgyörgy, 1907).