Kezdőlap

Manlius János, Mannel (16. sz.): vándornyomdász. Ausztriából menekült Mo.-ra. Az 1580-as évektől kezdve a dunántúli prot. papság nyomdásza. – Irod. Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században (Bp., 1931); Fitz József: A vándornyomdászok (Magyarságtudomány, 1943): Tevan Andor: A könyv évezredes útja (Bp., 1956).