Kezdőlap

Manninger Gusztáv Adolf (Rácbóly, 1910. máj. 6.Bp., 1982. dec. 10.): entomológus, egyetemi tanár, Kossuth-díjas (1954). Id. ~ (1880-1964) fia. Rokoni kapcsolatban állt Cserháti Sándorral is. A József Nádor Műszaki Egy.-en 1933-ban okleveles mezőgazda diplomát szerzett, majd a bp.-i tudományegy.-en zoológiai tárgyakat hallgatott és ebből doktorált 1934-ben. Dolgozott a Földtani Intézetben, tanított Fehér Dániel mellett Sopronban a Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán. 1937-38-ban Göttingenben növénytermesztési előadásokat hallgatott. 1938-tól a debreceni, majd a keszthelyi Gazdasági Ak.-án oktatott, 1950-ben a gödöllői egy. növényvédelmi állattani tanszékének vezetője lett. 1957-ben a Növényvédelmi Kutató Intézethez került, majd 1969-től 1976-ig a keszthelyi Agrártudományi Főisk. tanára volt. Kutatásai a szántóföldi növények – elsősorban a cukorrépa és a lucerna – állati kártevőinek vizsgálatára, a kártevők megjelenésének előrejelzésére irányultak. – F. m. Gazdasági növények termesztése (Bp., 1943, Bittera Miklóssal); Szántóföldi növények állati kártevői (Bp., 1960); A lucerna termesztése és védelme (Bp., 1966, Kemenesy Ernővel). – Irod. Sáringer Gyula: M. G. (1910-1982) (Növénytermelés, 1983. 3. sz.); Sáringer Gyula: 75 éve született M. G. A. (1910-1982) (Növénytermelés 1985. 5. sz.).