Kezdőlap

Manninger Olga, Pajkossy Györgyné (Bp., 1921. nov. 5.Bp., 1978. dec. 21.): könyvtáros, történész, ~ Rezső leánya. 1944-ben a bp.-i egy.-en szerzett bölcsészdoktorátust és történelem-latin szakos tanári oklevelet. Doktori disszertációja: Cserei Mihály Históriája (kézirat). 1942-től 1944 őszéig gyakornok volt az egy. újkori m. történeti tanszékén. 1944. jún. 1-jén a bp.-i Egy.-i Könyvtár szolgálatába lépett s ott gyakornokként, majd könyvtárnokként, 1965-től osztályvezetőh.-ként működött 1978-ig, nyugdíjazásáig. Részt vett a könyvtár tájékoztató szolgálatának megszervezésében, a könyvek tizedes (decimális) katalógusának megindításában, és újjászervezte a folyóiratosztály munkáját. Foglalkozott a könyvtár új tárgyszókatalógusának elméleti alapvetésével, majd a periodikák címleírási szabályzatával. Könyvtártörténeti és hírlaptörténeti tanulmányokat publikált az Egy.-i Könyvtár Évkönyveiben, a Magyar Könyvszemlében. – M. Az Egyetemi Könyvtár 1690-től 1774-ig (Bp., 1968) Ellebodius és baráti körének könyvei az Egyetemi Könyvtárban (Bp., 1983). – Irod. M. O. (Könyvtáros, 1979. 3. sz.).