Kezdőlap

Manninger Rezső (Sopron, 1890. júl. 7.Bp., 1970. febr. 4.): állatorvos, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1927, r. 1939), Kossuth-díjas (1950, 1961). Oklevelét a bp.-i Állatorvosi Főisk.-n szerezte (1912), majd doktorátust tett 1914-ben. Közben Hutÿra Ferenc járványtani intézetében dolgozott. 1916-ban tanársegéd, 1917-ben adjunktus, 1918-ban az immunitástan magántanára lett. 1923-tól az immunitástan ny. rk. tanára, 1927-től az állatjárványtan ny. r. tanára, e tanszéknek vezetője 1963-ig, nyugdíjazásáig. 1928-ban megszervezte és 1943-ig vezette az Országos Állategészségügyi Intézetet. 1940–41-ben dékán, 1947–48-ban az Agrártudományi Egy. rektora. A Nemzetközi Állategészségügyi Hivatalban 1933-tól 1963-ig Mo. állandó képviselője. 1953-tól 1956-ig az MTA Agrártudományok Osztályának elnöke, 1960-tól 1967-ig az MTA alelnöke. A Magy. Mikrobiológiai Társaságnak 1955–1967 között, a Magy. Állatorvosok Társaságának 1961-től 1967-ig elnöke, majd mindkettőnek t. elnöke. Az Állatorvosok Világszövetségének t. tagja (1959). Több egy. t. doktora (Lipcse Bp., Tesszaloniki, Bécs), ill. t. tanára, számos külföldi tudományos társ. és ak. r., ill. t. tagja volt. Munkássága a háziállatok teljes kór- és gyógytanát felölelte. Vezető szerepe volt az állategészségügy tudományos szervezésében. Közel háromszáz dolgozatot tett közzé a járványtan, bakteriológia és mikrobiológia köréből m. és külföldi folyóiratokban. Mócsy Jánossal átdolgozta Hutÿra Ferenc: Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere (I–II., Jena) c. művét (1938–1959 között, mely angol, spanyol, szerb, olasz, lengyel, hindi nyelven is több kiadást ért meg). – F. m. A szárnyas baromfi fertőző és parazitás betegségei (Kotlán Sándorral, Bp., 1931); A házi emlősök fertőző betegségei (Bp., 1939); Állatorvosi belgyógyászat (Mócsy Jánossal Bp., 1943, francia és szlovák nyelven is); Állatorvosi bakteriológia, immunitástan és általános járványtan (Bp., 1950). – Irod. M. R. (Magy. Állatorv. L., 1970. márc.); Mócsy János: M. R. (Magy. Tud., 1970. 7-8. sz.); Karasszon Dénes-Holló Ferenc: M. R. (Magy. Állatorv. L., 1978. aug.-szept.); Búza László: M. R. (Magy. Állatorv. L., 1978. okt.).