Kezdőlap

Mantskovits Bálint, Farinola (?Vizsoly, 1596 vége): nyomdász. Lengyelo.-ból származott, Bornernisza Péter hívására jött Mo.-ra, s az ő nyomdájának volt művezetője Semptén, majd Dettekőn. Bornemisza halála után, főúri pártfogók segítségével megvásárolta a nyomda felszerelését, s 1585-ben Galgócra, majd 1588-ban Vizsolyba költöztette. Ez utóbbi helyen nyomta egyebek közt 1589 – 90-ben a Károli Gáspár által fordított teljes m. Bibliát. – Irod. Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században (Bp., 1931); Gulyás Pál: M. B. (Prot. Szle, 1929); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).