Kezdőlap

Marcali Miklós (?? , 1412. márc.): vajda. Dénes testvére. 1395-től 1401-ig temesi ispán, 1401 – 03-ban erdélyi vajda. Zsigmond híveként Csáky Miklóssal együtt a D-i határ védelmét látta el a törökökkel szemben, részt vett a nikápolyi csatában (1396. szept. 28.); 1397-ben a Lackfi-vagyonból nagy birtokokat kapott. 1403-ban Nápolyi Lászlóhoz csatlakozott, de Csáky békekötésre bírta rá. 1412-ben a Velence ellen harcoló m. sereg vezéreként esett el. Fehérváron temették el. Sírköve, amelyet a törökök malomkőnek alakítottak át, fennmaradt.