Kezdőlap

Márffy-Mantuano Rezső, Mantuano (Nagykanizsa, 1869. ápr. 23.Bp., 1940. febr. 10.): jogi szakíró. Jogi tanulmányait a bp.-i egy.-en folytatta. 1892-ben a kereskedelmi min. szolgálatába lépett. 1898- tól a Keleti Kereskedelmi Ak -n a jogi enciklopédiát adta elő. 1900-tól 1911-ig szaktudósító előbb Bukarestben, majd Rómában. Tudományos munkássága a közjog és a nemzetközi jog területére esik. 1911-ben a bp.-i tudományegy. magántanára. A két világháború között több éven át képviselte Mo.-ot a genfi nemzetközi munkaügyi kongresszusokon. Mint követségi tanácsos a római quirinali követséghez, majd követi címmel a külügymin.-ba volt beosztva. 1926-ban rk. követté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki. 1928- tól a bp.-i tudományegy.-en a nemzetközi jog rk. tanára volt. – F. m. A magyar törvényhozás (Bp., 1900); A miniszteri felelősség intézménye (Bp., 1905); Ködkép és valóság a Balkánon (Bp., 1906); Külügyeink közössége Ausztriával (Bp., 1906); Horvát- Szlavón és Dalmátországok autonómiája s a magyar államiság (Bp., 1914); Bevezető részek a nemzetközi jogban (Bp., 1934).