Kezdőlap

Mária (?Temesvár, 1317. dec. 15.): királyné. Piast Kázmér tescheni hg. leánya, 1306-tól I. Károly m. kir. felesége. Házasságuk gyermektelen maradt. Temesváron temették el.