Kezdőlap

Mária (Brüsszel, 1505. szept. 17.Cigales Spanyolo., 1558. okt 18.): királyné, II. Lajos felesége. Habsburg Szép Fülöp és Őrült Johanna leánya, V. Károly császár és L Ferdinánd m. kir. testvére. Apja halála után (1506. szept. 25.) nagyapja, Miksa neveltette. 1515. júl. 22-én jegyezték el II. Lajossal, a házasságot Innsbruckban 1520. dec. 11-én kötötték meg, de ~ csak 1521 végén érkezett Mo: ra. Fehérvárott, 1521. dec. 25-én koronázták meg. A mohácsi csatavesztés hírére Pozsonyba menekült, ahol bátyja, Ferdinánd megválasztását segítette elő. 1530 – 56 között a Habsburgok németalföldi tartományait kormányozta. Erasmusszal hosszú ideig élénk kapcsolatban állt. 1556-ban visszavonult, Spanyolo.-ba ment. ~ tetemét Fülöp spanyol kir. 1574-ben az akkor épülő Escorialban helyeztette el. – Irod. Ortvay Tivadar: M. II. Lajos király neje (Magy. Tört. Életrajzok, Bp., 1914); J. de Iongh: Mary of Hungary (N. J. 1958). – Szi. Krúdy Gyula: Mohács (r., Bp., 1926).