Kezdőlap

Mária (? , 1370? , 1395. máj. 17.): királynő, Zsigmond felesége (1385 – 95). I. Lajos és Erzsébet 2. leánya, 1372-ben Zsigmond hg.- gel jegyezték el. Apja halála után annak utódaként a m. és a lengyel trónt kellett volna elfoglalnia, de ténylegesen csak a m. jutott birtokába (koronázása 1382. szept. 17.), a lengyel trónt húgának, Hedvignek kellett átengednie (1384). Trónra lépte után hivatalosan anyja kormányzott helyette, de a valóságban az id. Garai Miklós intézkedett. ~ eljegyzését 1385-ben Lajos orleans-i hg.-gel, VI. Károly francia kir. öccsével megbízott útján felbontatta, de a Garai- párt bukása után, 1385. nov. 1-én mégis Zsigmonddal kötött házasságot. Kis Károly a Horváti-párt segítségével Mo.-ra jőve, lemondásra kényszerírelte, s trónját csak Károly megöletése után (1386. febr. 7.) szerezhette vissza. A Károly meggyilkolása miatt kitört lázadás lecsendesítésére anyja magával vitte a Délvidéken teendő körútra, ahol mindketten a lázadó főurak fogságába jutottak, s ~ szemtanúja volt anyja megfojtásának. A velenceiek katonai fellépése nyomán 1387. jún. 4-én Horváti ~-t szabadon bocsátotta, de miután Zsigmondot közben királlyá koronázták, ~ már nem játszott jelentős szerepet. Másállapotban lováról lebukva halt meg, s vele kihalt az Anjouk mo.-i ága. Váradon temették el. – Irod. Márki Sándor: M., Magyarország királynéja (Bp., 1885).