Kezdőlap

Mária (? , 1144 előtt? ): királyné, IV. István felesége. Komnenosz Izsák hg. és Theodora leánya, I. Mánuel császár unokahúga. I. Frigyes német császárral kötött, de felbontott eljegyzése után 1156 végén v. 1157 elején a későbbi IV. István m. kir.-hoz. ment feleségül. További sorsa ismeretlen. – Irod. Wertner Mór: Az Árpádok családi története (Nagybecskerek, 1892).